Astrologie

Wat is astrologie?

Astrologie is een heel oude wetenschap, waarbij men kijkt naar de verschijnselen aan de hemel. Sinds het bestaan van de mensheid willen we weten wat de zin van het bestaan is. Door de cycli van de Zon, Maan en de andere planeten te bestuderen, hebben we ontdekt dat er een verband bestaat met het leven en de gebeurtenissen op aarde.

Doordat de hemel in beweging is, is ook de astrologie volop in beweging. Regelmatig worden er nieuwe planeten en/of brokstukken ontdekt. Dit geeft al aan dat ook astrologie nog steeds vernieuwt en zich ontwikkelt.