Consulten

Geboortehoroscoop:

Een horoscoop is een afdruk van de hemel op het moment en plaats waarop iets gebeurt, bijvoorbeeld een geboorte. In de horoscooptekening staan de Zon, Maan en de planeten, die een afspiegeling zijn van de psyche. De astroloog ziet waar de behoefte ligt, waar je je prettig bij voelt, maar ook waar je remmingen zijn. Ook ziet hij wat je onbewuste verlangens zijn, maar ook je talenten en kwaliteiten.

In een horoscoop wordt de persoonlijke aanleg benoemd, maar ook hoe je omgaat met de ervaringen en de mogelijkheden in het dagelijkse leven. Iedere dag gebeuren er dingen waardoor je de kans krijgt een stukje van jezelf te ontdekken. Door inzicht in jezelf, kun je beter tot ontplooiing komen, op een manier die bij je past.
Een geboortehoroscoop kan een waardevolle manier zijn om dit inzicht te krijgen. Je kunt dan bewuster keuzes maken. Hierdoor kom je in je eigen kracht en neem je je leven in eigen hand.

Kinderhoroscoop:

Om je kind beter te begrijpen kan een kinderhoroscoop een hulpmiddel zijn.
Ieder kind heeft zijn eigen dynamiek en reactiepatroon op situaties, maar heeft ook een eigen manier om koestering en zorg te ontvangen. Het ene kind heeft behoefte aan dynamiek en afwisseling, terwijl het andere kind meer behoefte heeft aan rust. Kinderen gaan ook op een eigen manier om met spanning en onzekerheid.

Soms begrijpen de ouders en het kind elkaar niet even goed. Een horoscoopuitleg kan hierin veel helderheid geven. Door te begrijpen waar het kind behoefte aan heeft, kun je het beter ondersteunen in zijn/haar ontwikkeling.
In een horoscoopgesprek wordt uitsluitend ingegaan op de behoeften en het potentieel van het kind, dat minimaal 1 jaar oud moet zijn.

Omdat ook kinderen behoefte hebben aan privacy is het belangrijk dat het kind vanaf 12 jaar aanwezig is of zelf toestemming heeft gegeven voor het gesprek.

Relatiehoroscoop:

Ieder mens heeft zijn eigen behoeftepatronen en zal hierdoor anders reageren op situaties dan zijn partner. Dit kan soms tot onbegrip leiden. Bij een relatiehoroscoop worden de beide horoscopen bekeken en vergeleken op verschillende thema’s. Ook worden de horoscopen op elkaar gelegd en gekeken naar de wisselwerking die beide partners op elkaar hebben. Hierdoor kan je je partner beter leren begrijpen.

Jaarhoroscoop of Solaar:

Een Solaar begint op je verjaardag, wanneer de Zon opnieuw op de plaats staat wanneer je bent geboren. Deze horoscoop geldt voor het komende jaar. In dit consult wordt gekeken welke thema’s er dit jaar voor jou gaan spelen. Hierbij worden de huidige cycli aan de hemel meegewogen (de transits en progressies), de Solaar verfijnt deze tendensen.
Een Solaar kan alleen worden gemaakt als de geboortehoroscoop is besproken.