Esoterische astrologie

Wat is mijn doel op aarde? Wat zoek ik?


In de esoterische astrologie gaat men ervan uit dat ieder afkomstig is van een Bron, grote Geest, of God.

Ook heeft iedereen een Ziel, die persoonlijk is en alle incarnaties bij je is. 


De laatste geeft je een innerlijk weten, je zielenenergie gaat via je Zwarte Maan direct door je heen. Dit maakt dat je je hier niet kan aanpassen aan de cultuur waarin je bent geboren en maakt je ook heel kwetsbaar, het gevoel van dat je niet wordt begrepen.


Iedereen heeft een Zwarte Maan en dus een plaats in de horoscoop waar hij zich kwetsbaar voelt. Dit punt geeft ook aan waar je grootste talenten liggen.


Kinderen zullen tot nog ongeveer hun 7e jaar direct verbonden zijn met de Geest / God en Ziel. Zij zullen daarna een persoonlijkheid gaan opbouwen en zich aanpassen aan de cultuur. 


De bovenstaande vragen gaan weer spelen als men volwassen is en meer diepgang vragen.

De talenten die latent aanwezig zijn in het leven van een ieder, zal deze diepgang kunnen geven.


Astrologie zal veel helderheid geven aan iemand die zoekende is.